Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 16 2015

kredek
2905 b50b
Reposted fromsoupdujour soupdujour vialittleproblem littleproblem
kredek
Im dłużej o kimś myślisz, tym bardziej jest zmyślony.
— Miłość 2.0
kredek
http://inarika.tumblr.com/
http://inarika.tumblr.com/
http://inarika.tumblr.com/
http://inarika.tumblr.com/

floralls:

submitted by  inarika :

via Przystanek Cisna in Bieszczady mountains, Polland 

Reposted fromlifeless lifeless viadungen dungen
kredek
3540 43e0
kredek

June 08 2015

kredek

June 01 2015

kredek
  I znowu był czerwiec – łagodne, długie, wolno gasnące wieczory, wieczory które tak wiele obiecują, że cokolwiek się z nimi zrobi, ma się zawsze wrażenie porażki, zmarnowanego czasu. Nie wiadomo, jak najlepiej je przeżyć. Iść przed siebie, albo może zostać w domu i siedzieć przy szeroko otwartym oknie, tak żeby ciepłe powietrze, nasycone dźwiękami lata, weszło do pokoju i zmieszało się z książkami, z ideami, z metaforami, z naszym oddechem. Ale nie, to także nie jest sposób, to nie jest możliwe. Można ich – tych niekończących się wieczorów – tylko żałować, kiedy już przeminą, kiedy dzień będzie coraz krótszy.
Są nieuchwytne.
— Adam Zagajewski "Lekka przesada"
Reposted fromIriss Iriss

May 31 2015

kredek
4787 a30b 500
Reposted fromlifeless lifeless viamezzanine mezzanine
kredek
tak naprawdę chodzi o codzienność. o herbatę wypitą w spokoju rano. o wspólnie zjedzoną kolację. o to, kto wstawi pranie. o kupno soczystych, słodkich pomidorów. o makaron z serem i brokułami. o własną hodowlę ziół na balkonie. poranne pieszczoty z kotem. trzymanie się za dłonie. nową, różową szminkę. delikatne promienie słońca na skórze. planowanie wakacyjnych podróży. każdy z nas chce być wielki, wiele osiągnąć, przeżyć jak najwięcej. czujemy niedosyt, lecz to nie o to chodzi. nie chodzi o to by być w życiu najlepszym. chodzi o to by jak najlepiej przeżywać dni, które jeszcze są przed nami.
— doubleespresso
Reposted fromdoubleespresso doubleespresso viamezzanine mezzanine
kredek
4175 1893 500
...znowu przyszło lato.
Reposted fromanobotakitak anobotakitak viaplants plants
kredek
Lasów mi trzeba, samotnych ścieżek, otwartych przestrzeni, zieleni wszechobecnej.
kredek

March 26 2015

kredek
3131 d49f
Reposted fromscorpix scorpix viaoxygenium oxygenium
kredek
kredek

March 19 2015

kredek
3461 04a0

March 17 2015

kredek
"Chyba, ze możesz być wiedźmą..." ;)
Reposted fromnivea nivea viausmiechprosze usmiechprosze

March 15 2015

kredek
Reposted fromheima heima viausmiechprosze usmiechprosze
6109 87d6 500
Reposted fromkattrina kattrina viausmiechprosze usmiechprosze

March 14 2015

7325 fcad 500
Reposted fromditzybruschetta ditzybruschetta viadeser deser
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl