Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 31 2020

kredek
kredek
5721 51c7
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viadzony dzony
kredek
7670 6e11 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viadzony dzony
kredek
A teraz… teraz to sobie myślę, że najważniejsze, żeby człowiek miał w życiu kogoś takiego, przy kim nie musi otwierać ust, jeżeli nie chce. Kogoś takiego, komu nawet nie musi niczego tłumaczyć, bo ten ktoś po prostu wie. Rozumie. I niczemu się nie dziwi.
— Marta Kisiel
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viadzony dzony
kredek
7516 84ee 500
Reposted frommothsdevourer mothsdevourer viadzony dzony
kredek
8885 1f8d 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viadzony dzony
kredek
9464 9d18 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viashakeme shakeme
kredek
Miłością trzeba się opiekować tak, jak swoim dzieckiem, żeby się nie zaziębiło, nie zwariowało, nie zgubiło się, nie rozchorowało, nie zobojętniało.
— Jan Twardowski
kredek
Ja chcę niewiele - Ciebie i zieleń. I żeby sercu było bezpiecznie.
— Władysław Broniewski
Reposted fromagapka agapka viapodprzykrywka podprzykrywka
kredek
Reposted frombluuu bluuu viashakeme shakeme
kredek
kredek
3177 d976 500
Reposted fromparrtyzant parrtyzant viacorvax corvax
7861 f4ec 500

czechthecount:

sharp peaks ahead..

Reposted fromditzybruschetta ditzybruschetta viacorvax corvax
kredek
1673 92e4 500
Reposted from0 0 viacorvax corvax
kredek
4109 0854
Reposted fromscorpix scorpix viacorvax corvax
kredek
1438 9ec4 500
Reposted fromsoftboi softboi viacorvax corvax
kredek
3951 0a6b 500
Reposted fromsoftboi softboi viacorvax corvax
kredek
Może słowa potrzebują ciepła, gdy się rodzą od nowa.
— Wiesław Myśliwski
Reposted frommaybeyou maybeyou viaoxygenium oxygenium
kredek
kredek
Kochać to za mało, wciąż Cię lubię. 
— Artur Rojek "W nikogo nie wierzę tak jak w Ciebie"
Reposted fromchrzrzrz chrzrzrz viapodprzykrywka podprzykrywka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl